Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Piiri valitti maamme parhaan la­ho­ka­vio­sam­mal­pai­kan kaavoista

Erittäin uhanalaiselle lahokaviosammalelle maamme paras paikka on uhattuna. Siksi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Vantaan yhdistys ovat valittaneet kahdesta Vantaan Puu-Kivistön alueen asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Vantaan Puu-Kivistön suuri merkitys lahokaviosammalille ilmeni jo maaliskuussa valmistuneesta ELY-keskuksen tilaamasta selvityksestä.

Vantaa haki ja sai Puu-Kivistön lahokaviosammaliin ELY-keskukselta poikkeusluvan. Piiri valitti siitä jo keväällä. Poikkeuslupa ei siksi ole lainvoimainen.

Uudenmaan piirin luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola lähetti kaavoittajille lisätietoja vielä päätöstä edeltävänä työpäivänä.

Näyttää kuitenkin siltä, että mitkään tiedot lahokaviosammelesta eivät koskaan päätyneet valtuustolle, joka päätti kaavoista joulukuussa.

Lopputulos on, että erittäin uhanalaista lahokaviosammalta ja sen selvityksiä ei otettu kaavapäätöksissä huomioon.

Piiri pitää päätöstä maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain vastaisena. Siksi piiri haki päätöksiin muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.