Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­to­jär­jes­tö­jen lausunto Helsingin kaupungille: virkistykselle ja luonnolle tärkeät metsät vaarassa Itä-Helsingissä

Kivikossa esitetään harvennuksia harvapuisiin metsiin. Keijo Savola/SLL Uusimaa.

Korona on
osoittanut lähimetsien tärkeyden ihmisten virkistykselle.
Itä-Helsingin metsissä on myös paljon luontoarvoja. Mellunkylässä
,
Kivikossa
ja Vartiokylän pohjoisosassa niitä uhkaavat nyt
liian suuret hakkuut. Luontojärjestöjen mielestä
hakkuusuunnitelmia tulee vähentää.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat jättäneet Helsingin kaupungille yhteisen lausunnon Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksesta. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat ohjaavat viheralueiden hoitoa kaikkein tarkimmalla tasolla. Tämän suunnitelman piiriin kuuluu muun muassa Kivikon suosittu ulkoilualue.

”Lähimetsien merkitys ihmisten virkistykselle on korostunut koronakriisissä”, sanoo suojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Luontojärjestöjen
mielestä nyt nähtävillä ollut suunnitelmaluonnos vaarantaisi
toteutuessaan alueen luonto- ja virkistysarvot kestämättömällä
tavalla. Suunnitelma
on myös Helsingin kaupungin oman monimuotoisuusstrategian vastainen.
Tämän suunnitelman hakkuilla ja
hoitotoimilla ei todellakaan lisätä metsien monimuotoisuutta.”

Suunnitelman suurin
ongelma ovat täysin ylimitoitetut ja huonosti perustellut hakkuut,
jotka uhkaavat erityisesti alueen yhtenäisiä viheralueita.
Erityinen ongelma ovat lukuisiin metsiköihin
ilman asiallisia perusteluja esitetyt harvennushakkuut, jotka lähinnä
pilaavat metsän tuntua sekä hidastavat luontoarvojen kehittymistä.

Lisäksi
suunnitelman ohjeistus on pahasti puutteellinen
poimintahakkuiden ja pienpuuston hoidon
rajaamisen sekä lahopuun jätön ohjeistamisen osalta. Ongelmia on
myös suunnitelman hoitoluokituksessa: arvometsiä on osoitettu
alueella aivan liian vähän ja yksipuolisesti kalliomaihin
painottaen. Suunnitelmaluonnos
perustuu myös alueen luontokohteiden osalta vajavaisiin tietoihin –
esimerkiksi minkäänlaisia lajistoselvityksiä alueella ei ole
kaupungin puolesta viime vuosina tehty. Lisäksi nähtävillä ollut
aineisto oli pahasti puutteellinen mm. kuvioiden puustotietojen
osalta.

Luontojärjestöt
esittävät suunnitelman palauttamista jatkovalmisteluun. Hakkuu- ja
hoitotoimenpiteet on kohdistettava selkeästi vain sinne, missä
niille on todellista ja perusteltua tarvetta. Nykyistä selvästi
suurempi joukko metsiköitä tulee osoittaa hakkuu- ja
hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Lisäksi arvometsiksi on syytä
osoittaa luontoarvoiltaan edustavin osa (esim. kolmannes) alueen
kangas- ja lehtomaista.

Koko lausunto on luettavissa täältä: https://staging.sll.fi/helsinki/2020/03/18/lausunto-mellunkylan-ja-vartiokylan-pohjoisosan-luonnon-ja-maisemanhoitosuunnitelman-luonnoksesta/

Lisätietoja:

Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri, keijo.savola@gmail.com, 045 6521 974

Aapo Salmela, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, helsy@sll.fi, 050 3011 633

Järjestöjen yhteistiedote 26.3.2020