Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­to­jär­jes­töt vetoavat Espoon met­sän­hoi­to­käy­tän­tö­jen muuttamiseksi

Maastokäynti Eestinkalliolla. Anni Simola, Keijo Savola ja Meiko-koira. SLL Uusimaa.

Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat huolissaan Espoon kaupungin liian raskaista hakkuusuunnitelmista. Luontojärjestöt vetoavat kaupunkiin että laaja-alaisista hakkuista ja hoitotoimista siirryttäisiin enemmän hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että metsissä tehdään jatkossa vain niitä toimia, jotka ovat aidosti hyödyksi luonto- ja virkistysarvoille tai perusteltavissa turvallisuuden kannalta. Hoitoresursseja on syytä ohjata metsänhoidosta haitallisten vieraslajien torjuntaan.

Espoon kaupunki valmistelee parhaillaan isoa luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa Länsi-Espooon alueelle vuosille 2020-30. Suunnitelma kattaa noin 900 hehtaaria kaupungin viheralueita. Se sisältää monia Etelä-Espoon merkittävimpiä luontoalueita, kuten Suvisaariston keskiosan metsät, Soukankallio-Hanikan metsät, Rullavuoren, Eestinkallion sekä osittain Keskuspuiston Harmaakallion.

Suunnitelmaluonnos oli lausunnolla helmi-maaliskuussa ja luontojärjestöt antoivat siitä silloin erittäin kriittisen lausunnon. Suunnitelmaluonnoksessa esitettiin useille sadoille metsähehtaareille erilaisia harvennus- ja poimintahakkuita sekä pienpuuston hoitoa.

Luontojärjestöt tekivät kommentointiaan varten runsaasti maastokäyntejä, joilla selvisi se, että toimenpide-esityksistä valtaosa on ongelmallisia ja huonosti perusteltuja. Isoin ongelma on se, että toimenpiteitä esitetään sadoille metsikkökuvioille ilman riittäviä asiaperusteita sillä seurauksella, että metsien luonto-, virkistys- ja maisema-arvot vääjäämättä kärsivät. Kriittistä huomiota kiinnitti myös toimenpiteiden huono ohjeistus toteutuksen ja kohdentamisen osalta.

”Hakkuut ja esitetyt muut hoitotoimet ovat iso ongelma suunnitelma-alueen metsien luontoarvoille, sillä niiden piirissä on useampi sata hehtaaria luonnoltaan arvokkaita kangas- ja lehtometsiä. Tämän pitäisi saada luontomyönteisten Espoon kaupungin päättäjien hälytyskellot soimaan”, toteaa suojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

”Maastokäynneillä kasvoi ihmetys siitä, että millä perusteilla ja tavoitteilla kaupungin metsiä oikein aiotaan jatkossa hoitaa. Liikaa tuli vastaan tilanteita, joissa hakkuita ja pienpuuston hoitoa esitettiin nykyisellään monimuotoisiin ja turvallisiin metsiin ilman järkeviä perusteita. Samoilla hoitokuvioilla saattoi myös kasvaa haitallisia vieraslajeja, joiden poistamista ei kuitenkaan oltu esitetty. Suunnitelmassa on toki myös ansionsa, kuten lahopuun jättämisen aikaisempaa tarkempi ohjeistus”, toteaa Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Anni Simola.

Lisätiedot:

  • Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 652 1974, keijo.savola (a) gmail.com
  • Anni Simola, puheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 040 512 2338
  • Lausunto verkossa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Espoon ympäristöyhdistyksen tiedote 16.4.2020