Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lapinlahden luonto- ja kulttuuriarvot tulee turvata

Engelin piirtämän Lapinlahden sairaalan puistossakin on merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja. Aalto-yliopisto/Finna.

Helsingin Lapinlahden sairaalan alueen luonto- ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi alueen rakentamisen esisopimus tulee hylätä ja rakennussuojeluesitys hyväksyä.

19.4.2020

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet

Viitaten kokoukseenne 21.4.2020 5-6 §

Lapinlahden lisärakentaminen ja siitä seuraava kuluminen uhkaavat erityisesti alueen eteläosaa
– joka on Helsingin luontotietojärjestelmän Arvokkaat kasvillisuus ja kasvistokohteet luokassa I
– olennaista on alueen monimuotoinen kokonaisuus, josta jopa erittäin uhanalainen kirvelilattakoi on vain osa

Rakennussuojeluesityksestä Museovirasto toteaa: ”Ympäristöministeriön vahvistama suojelupäätös vuodelta 1994 ja voimassa oleva asemakaava ovat yhdessä tukeneet sen vaalimista…”
– mutta nyt tämän asemakaavan muutos uhkaisi näitä suojeluarvoja
– tästä syystä puistolle lisää turvaa antava suojeluesitys on perusteltu

Yhteenveto

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä
– Lapinlahden tulevaisuus tulee suunnitella uudelleen ja esisopimus hylätä
– mutta alueen suojeluesitys kannattaa toteuttaa.

Yhteistyöterveisin
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Toimeksi saaneena
Tapani Veistola
erityisasiantuntija