Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Porvoo-Askola -sähkölinjan yvan tarpeesta

Piiri kannattaa ympäristövaikutusten arvionnin tekemistä Porvoo–Askola -sähkölinjasta. Piiri kirjoitti ELY-keskukselle, joka pohtii asiaa.

24.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten Porvoon kunnassa vireillä olleeseen lausuntoasiaanne

Porvoo–Askola -sähkölinjan yvan tarpeesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin huomiota on paikallisyhdistyksestämme kiinnitetty yva-tarveharkintaan, joka koskee 110 kV maakaapelia ja ilmajohtoa välillä Porvoo – Askola.

Linjasta on ollut aikoinaan kaksi vaihtoehtoa, mutta nyt esimerkiksi maakuntakaavaan on esitetty niistä vain toista.

Koska johto kulkisi erityisen herkällä alueella (mm. asutus, kulttuurimaisemat, lintujen muuttoreitit jne.), uusi vaihtoehtojen tarkastelu olisi kuitenkin paikallaan. Harkinnanvarainen yva-menettely olisi tähän hyvä väline.

Vaihtoehtovertailua voi syventää vielä variomalla maakaapelin ja ilmakaapelin suhteita.

Näistä syistä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kannattaa hankkeen yva-arviontia.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija