Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Täydennys Kirkkonummen Veikkolanpuro II:n luontotietoihin

Kirkkonummen kiistakohteelta löytyi lisää uhanalaisia, jotka ilmoitimme tuomioistuimelle ja ELY-keskukselle.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Asia

Täydennys: Valitus ja toimeenpanokieltohakemus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä sallia puiden kaadot, jotka hävittäisivät ja heikentäisivät liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä lahokaviosammaleen esiintymispaikkoja Kirkkonummen Veikkolassa.

Päätös, josta valitetaan

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 23.4.2020, jolla se hylkäsi vaatimuksemme luonnonsuojelulain (1096/1996) 57 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä (UUDELY/4801/2020).

Valittaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

Prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Itälahdenkatu 22 b A

00210 HELSINKI

Puhelin 050 4389 795 (puheenjohtaja Laura Räsänen)

Sähköposti uusimaa (a) sll.fi

Täydennys

Sofia Koistinen kävi 24.4.2020 valituksessamme mainitulla kuviolla 2. Hän löysi uuden lahokaviosammalen itiöpesäke-esiintymän ja liito-oravan papanapuita (liite).

Havainnot vahvistavat valituksessamme esittämämme käsityksen kohteen 2 arvosta lahokaviosammalelle ja siellä sijaitsevasta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikasta. Laura Räsänen kävi 21.4.2020 liito-oravien etsimiseen koulutetun koiran kanssa, ja löysi sieltä liito-oravakohteita mutta ei papanoita. Nyt kuviolta tai sen välittömästä läheisyydestä löydettiin myös papanoita.

Havainnot on ilmoitettu myös ELY-keskukselle.

Lisätiedot

  • puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, uusimaa (a) sll.fi

Päivämäärä

Kirkkonummella ja Helsingissä, 30. huhtikuuta 2020

Vakuudeksi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija

Liite

Sofia Koistisen maastoraportti liitteineen (uhanalaistietoja, ei nettiin)