Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Täydennys Kirkkonummen Veikkolanpuro II:n alueen luontotietoihin

Lisää uhanalaisia lahokaviosammalia ja liito-oravia Kirkkonummen kiistahakkuilla. Nämä ilmoitimme ELY-keskukselle ja hallinto-oikeuteen.

30.4.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten päätökseenne 23.4.2020, joka koski vireillepanoamme, Dnro UUDELY/4801/2020

Täydennys Kirkkonumnen Veikkolanpuro II:n alueen luontotietoihin

Sofia Koistinen kävi 24.4.2020 aikaisemmassa asiaa koskeneessa vireillepanossamme mainitulla kuviolla 2. Hän löysi uuden lahokaviosammalen itiöpesäke-esiintymän ja liito-oravan papanapuita (liite).

Havainnot vahvistavat käsityksen kohteen 2 arvosta lahokaviosammaleelle ja siellä sijaitsevasta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikasta. Laura Räsänen kävi 21.4.2020 liito-oravien etsimiseen koulutetun koiran kanssa, ja löysi sieltä liito-oravakohteita mutta ei papanoita. Nyt kuviolta tai sen välittömästä läheisyydestä löydettiin myös papanoita.

Lisätiedot

  • puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, uusimaa (s) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija

Liitteet

Sofia Koistisen maastoraportti ja sen liite [uhainalaistietoja, ei nettiin]