Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lapinlahdelle uusi mahdollisuus

Engelin piirtämän Lapinlahden sairaalan puistossakin on merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja. Aalto-yliopisto/Finna.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Lapinlahden esisopimuksen. Se olisi piirin ja laajan kansanliikkeen mielestä vaarantanut alueen kulttuuri- ja luontoarvot.

Kevään suurin ympäristökiista Helsingissä käytiin Lapinlahden sairaalan alueen tulevaisuudesta. Kansalaisia huolestutti esisopimus, joka olisi merkinnyt alueen siirtymistä kansainväliselle NERP-yhtiölle. Myös piiri ja Helsy ottivat kantaa alueen kulttuuri- ja luontoarvojen puolesta monta kertaa. Asiaan liittyi myös tuhansien ihmisten allekirjoittama adressi ja monipuolista muuta toimintaa.

Ensin saatiin turvalausekkeita

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 12.5.2020 hyväksyttiin hyvin yksimielisesti ensin joukko alueen kehittämisen periaatteita, kuten:

”Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan erityisesti alueen luontoarvojen säilyttäminen.”

”Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelun yhteydessä kiinnitetään erityisesti huomiota paikan henkeen ja siihen, että puisto säilyy nimenomaan kaupunkilaisten levähdyspaikkana. Erityisen huolella tarkastellaan puistoon tulevaa kahta uudisrakennusta.”

Esisopimus hylätään

Sitten lautakunta päätti äänin 8-4 ettei se kannata esisopimuksen hyväksymistä. Äänestyksessä vihervasemmisto voitti kokoomuksen ja perussuomalainen äänesti tyhjää. Päätökseen kirjattiin jatkotoimista:

”Samalla lautakunta päättää, että Lapinlahden alueen säilyttämisen ja korjaamisen edistämistä jatketaan siten, että hanketta varten nimitetään selvityshenkilö, jonka tehtävän on löytää alueelle laajasti hyväksyttävissä oleva ratkaisu seuraavin linjauksin:
– rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan
– alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
– kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta
– puiston luontoarvot tulee ottaa huomioon ja turvata
– alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
– lautakunta katsoo, että rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta, mutta myös kaupunkikonserni voi jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta
– voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana kokonaisuuden selvittämisessä
– alueen suunnittelun ja mahdollisen lisärakennusoikeuden sijoittamiseksi suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan nykyistä puistoaluetta laajemmin Länsiväylän alun aluetta, jotta suunnittelussa puisto on mahdollista säilyttää nykyisessä laajuudessaan (tämä vaatii sitä, että yleiskaavassa olevan tunnelivarauksen suuaukolle voidaan asemakaavaprosessissa osoittaa sijainti)”

Tästä on hyvä jatkaa

Tapaus osoittaa, että kansalaistoiminta luonnon puolesta kannattaa vaikka vastassa olisi kaupungin byrokratia ja iso kansainvälinen yhtiö ammattilobbareineen. Työ jatkuu, mutta iso kiitos asiassa toimineille ja lautakunnalle hyvästä päätöksestä.

TAPANI VEISTOLA