Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Pirkkolan monitoimihallin hankealueelta on löytynyt erittäin uhanalaisen la­ho­ka­vio­sam­ma­len esiintymä

Pirkkolan monitoimihalli kaventaisi Keskuspuistoa. Piiri toimitti kaupungille tietoonsa saamat tiedot erittäin uhanalaisesta lahokaviosammalesta.

17.5.2020

Helsingin kaupungille

[Kirjaamo, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pj. sekä esittelijät sekä tiedoksi KYMP Sinnemäki, Nikunen ym.]

Viitaten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukseen 19.5.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirille on toimitettu äskettäin luontojarrastajayhteydenotto sekä siihen liittyvä kuvitettu tietopaketti (liite 1).

Siitä käy ilmi, että parhaillaan vuokrauspäätösvaiheessa olevan Pirkkolan monitoimihallin alle jäävältä metsäalueelta on löytynyt merkittäviä luontoarvoja. 

Olennaisimpiin huomiointia vaativiin arvoihin kuuluvat neljä hankealueelta havaittua erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen alkeisrihmastovaiheen esiintymää. 
– Laji on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen II laji, jonka suojelutaso on maassamme epäsuotuisa. 

Lahokaviosammalen esiintymistiedot on havainnoitsijan tallettanut jo Laji.fi-luontotietopalveluun. 

Toisena liitteenä on hankealueelta sekä sen lähialueelta havaittujen lahokaviosammalten esiintymistiedot koordinaattimuodossa. 

Toivomme kaupungilta vielä kerran harkintaa olisiko monitoimihalliasiaan löydettävissä sellainen sijoittamisratkaisu, joka ei vaadi arvokkaiden metsien rakentamista.

Yhteistyöterveisin

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

LIITTEET Uhanalaistietoa, ei nettiin