Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ko­ro­nael­vy­tyk­sel­lä kannattaa tukea ulkoilumetsien suojelua

Luonnonmetsässä kyynersauvan kanssa.
Kirkkonummen kunnan metsää, kuva: Laura Räsänen


Korona on nostanut helposti saavutettavat monimuotoiset metsät arvoonsa. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää valtioneuvostolle koronaelvytysrahoja käytettäviksi myös talousvaikeuksien uhkaamien kuntien ja seurakuntien metsien suojelemiseksi.

Metsien merkitys ihmisten virkistykselle ja terveydelle on lisääntynyt koronakriisissä. Samalla kuntien ja seurakuntien talous on heikentynyt. Paineet metsien hakkuisiin ovat kasvaneet.

Piiri toivoo niin yksityisten metsänomistajien kuin kuntien ja seurakuntienkin säilyttävän monimuotoiset metsänsä. Apua rahapulaan löytyy metsistä hakkaamattakin: METSO-ohjelmasta on mahdollista saada rahallista korvausta yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta tai metsän myymisestä valtiolle suojeltavaksi. METSO-korvaukset ovat verottomia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää valtioneuvostolle, että se varmistaa riittävän rahoituksen METSO-ohjelmaan. Näin kaikki suojelunarvoiset alueet olisi mahdollista suojella. Kaikkia metsänomistajia tulee kannustaa rahoituksen hakemiseen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antoi tämän julkilausuman kevätkokouksessaan, joka pidettiin ensi kertaa etäkokouksena 19.5.2020 luonnon monimuotoisuuden viikolla. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on yksi maamme suurimmista ympäristöjärjestöistä. Sen jäsenyhdistyksissä on yhteensä yli 10 000 jäsentä.

Lisätietoja

– puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen (a) kotikone.fi
– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

Lue lisää 

https://metsonpolku.fi/fi-fi/Metsanomistajalle/Kuntien_ja_seurakuntien_METSO

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tiedote 19.5.2020

Lähetettiin myös ympäristöministerille.