Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­li­jat iloisia Helsingin kansallisen kaupunkipuiston etenemisestä mutta toivovat laajennuksia

Kartta Helsingin kansallisen kaupunkipuiston rajausvaihtoehdoista. "VE Nyky+" oli esittelijän ja "VE1" Luonnonsuojeluliiton piirin ja yhdistyksen tukema.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys iloitsevat siitä, että Helsingin kansallinen kaupunkipuisto eteni kohti perustamista tiistaina kaupunkiympäristölautakunnassa. Jatkotyössä on kuitenkin tärkeää laajentaa puistoa nyt valitusta suppeasta vaihtoehdosta.

“Koronakevät on osoittanut helsinkiläisten tarvitsevan ulkoilun ja terveyden takia laajoja ja edustavia lähivirkistyalueita”, sanoo suojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä. “Juuri tällaisia alueita Helsingin kansallinen kaupunkipuisto tukisi. Samalla saataisiin säilytettyä pysyvästi myös lukuisia valtakunnnallisestikin merkittäviä luontokohteita”.

“Viheralueiden turvaaminen on tärkeää myös luonnon monimuotoisuuden kannalta”, muistuttaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Antti Halkka. “Suppean vaihtoehdon sijaan tulisi valmistelua jatkaa valmisteluvaiheen laajan vaihtoehdon pohjalta, jonka avulla niin luonnolle kuin ihmisellekin tärkeät alueet tulisi todella turvattua”.

Järjestöjen mielestä kansallisen kaupunkipuiston perustamisprosessia kannattaa ehdottomasti jatkaa. Laaja vaihtoehto täyttäisi paremmin vuonna 2016 tehdyn valtuustoaloitteen tavoitteen: ”luodaan laaja merellinen ja mantereinen idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto”.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua. Suomessa on yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa. 

Lisätietoja:

  • suojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 045 652 1974 
  • puheenjohtaja Antti Halkka, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, p. 040 700 6582