Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Mitä ovat muut kuin suojelualueet (OECM)?

Mantsala
Vähäinen muutos? Lentokenttä punaisella, maakuntakaavan ekoyhteys vihreällä katkoviivalla.

Tapani Veistola vastasi YM:n verkkokyselyyn ”suojelualueverkostoa tukevista muista monimuotoisuutta turvaavista alueista”. Kaikki kriteerit täyttäviä alueita ei olettavasti paljoa kerry.

Suomessa on menossa Biodiversiteettisopimuksen Aichi -tavoitteen 11 mukaisten OECM-alueiden (Other Effective Area-based Conservation Measures) laskenta. Tällainen alue on:

Maantieteellisesti määritelty alue, muu kuin suojelualue,
jota hallitaan, hoidetaan ja käytetään siten, että
saavutetaan pitkäaikaisia myönteisiä ja kestäviä vaikutuksia
alueella olevan luonnon monimuotoisuuden, siihen liittyvien
ekosysteemien toiminnan ja palvelujen sekä näihin
mahdollisesti sidoksissa olevien kulttuuristen, henkisten,
sosioekonomisten ja muiden paikallisti merkittävien arvojen
turvaamiseksi.”

YM:n työpaja 8.5.2020 liittyi kaava-alueisiin. Siellä pohdittiin lähinnä tiettyjen kaavamerkintöjen ja määräysten mahdollisuuksia täyttää kriteerit. Ne eivät kyllä aina riitä (ks. kuva Uudenmaan maakuntakaavan viheryhteydestä, jolle raivattiin metsänkäyttöilmoituksella paikka lentokentälle.)

Niiden päälle esitin mahdollisina kohteina yksityismaiden HELMI-, SOTKA- ja muita luonnonhoitokohteita, jos niistä on rekisterit ja sopimukset olemassa.

Määräaikaisuuteen suhtauduin nuivasti.

Oletusarvo on, että näitä alueita ei paljoa enempää kuin YM:n työpajassa 8.5.2020 esiteltiin löydy.

TAPANI VEISTOLA