Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kiitos hyvästä luontoretkeilyn viestinnästä koronakeväänä

Puunhalausta seuraavassa sukupolvessa

Metsähallitus sai ruusuja eikä risuja. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin hallitus lähetti kiitoskirjeen hyvästä lähiluontoviestinnästä koronakeväänä.

11.6.2020

Metsähallitukselle 

Kiitos hyvästä luontoretkeilyn viestinnästä koronakeväänä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin hallitus kiittää Metsähallitusta hyvästä luontoretkiviestinnästä koronakeväänä 2020. 

Luontokohteet nousivat koronakriisissä entistäkin tärkeämmiksi ihmisten ulkoilulle, virkistykselle ja terveydelle. 

Metsähallitus on tuonut hyvin esiin luontokohteiden ulkoilumahdollisuuksia, mutta myös kestävän ja turvallisen retkeilyn pelisääntöjä. 

Piirin mielestä on tärkeää, että Metsähallitukselle turvataan riittävä rahoitus luontoretkikohteiden hoitoon ja suojeluun jatkossakin. 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja     erityisasiantuntija