Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide ABC Hangon ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

Seuraamme vesiasioita paikallisesti, maakunnallisesti, Suomessa ja EU:ssa.

Ykkösluokan pohjavesialueille eivät polttonesteiden jakeluasemat sovi vaan ne pitää sijoittaa muualle. Tästä piiri muistutti Hankoa.

13.7.2020

Hangon kaupungin ympäristölautakunnalle

Viitaten kuulutukseen verkkosivuilanne 11.6.2020 Dnro 581/2019

Mielipide Osuuskauppa Varuboden – Osla Handelslagin ympäristölupahakemuksesta ABC Hanko -nimiselle polttoaineiden jakeluasemalle

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin mielestä jakeluasemalle ei tule antaa jatkolupaa, koska se sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella. Tässä korostuvat ympäristönsuojelulain 11 §:n asiat, kuten vaikutusten merkittävyys, pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski, vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle sekä merkitys elinympäristön terveellisyyden kannalta. Piirin mielestä jakeluasemat tulee sijoittaa 1-luokan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Sellaisiakin Hangosta löytyy.

Lisäksi pohjaveden pilaantumisen vaaran puuttumista ei ole hakemuksessa tarpeeksi hyvin todistettu. Tässä on tapahtunut vuoden 2015 jälkeen oikeuskäytännön muutos. Muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden vesiä koskevissa vuosikirjaratkaisuissa on korostettu entistä enemmän varovaisuusperiaatetta (esim. KHO:2020:13, KHO:2020:14 ja KHO:2020:16). Samaan suuntaan on kehitys mennyt myös EU:ssa (vesipuitedirektiivi ja juomavesidirektiivi).

Näistä syistä Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että ympäristölupaa ei myönnetä ja että kohde puhdistetaan täydellisesti.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija