Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ei yvaa Porvoon sähkölinjalle – tarvetta lain korjaamiselle

Sähkölinjojen vaihtoehdot pitäisi aina selvittää etukäteen. Kuva suojelualueelta Hyvinkäältä. SLL/UP arkisto.

Uudenmaan ELY-keskus ei pistänyt Porvoo-Askola -sähkölinjaa harkinnanvaraiseen yvaan. Koska tällainen päätös on sääntö eikä poikkeus, yva-lakia on aika korjata.

Porvoo-Askola -välille suunnitellaan uutta yli 18 kilometrin 110 kV:n sähkölinjaa. Yva-lain mukainen sähkölinjan pakollisen ympäristövaikutusten arvionnin raja on 15 km mutta 220 kV.

Teholtaan pienempi 110 kV linja voi tulla yvaan harkinnvaraisena. Monet huolestuneet asukkaat ja maanomistajat esittivätkin yvan tekemistä ELY-keskukselle. Yva toisi hankkeeseen paremmat selvitykset ja kansalaisten kuulemisen. Muuten sähkölinjoja toteutetaan lähinnä lunastuslailla, jossa ympäristö ja kansalaisten mielipiteet eivät paljoa paina.

Kaksi vaihtoehtoa, joista toinen katosi

Sähkölinjasta oli valmisteluvaiheessa selvitetty kahta vaihtoehtoa. Toinen meni enemmän metsien ja toinen peltojen läpi.

Toisen reittivaihtoehdon tarkempaa ympäristöselvitystä ei kuitenkaan koskaan tehty loppuun. Jos hanke olisi mennyt yvaan, siinä olisi voitu esittää myös muita vaihtoehtoja.

Piiri kirjoitti asiasta kahdesti

Piiri kirjoitti kaksi kertaa asiasta ELY-keskukselle, vaikka siltä ei pyydetä lausuntoja yva-esityksistä. Kuulimme asiasta paikallisyhdistyksemme yhden kunnan lautakunnassa olevalta jäseneltä ja yvaa esittäneiden maanomistajien asianajajalta.

Huhtikuussa piiri kannatti yvaa, koska johto kulkisi monella tavalla herkällä alueella. Vaihtoehtovertailua saattoi piirin mielestä vielä syventää variomalla maakaapelin ja ilmakaapelin suhteita.

Piiri selvitti asiaa lisää Uusimaa 2050 -maakuntakaavan kesäkuisen valtuustokäsittelyn yhteydessä. Maakuntakaavan kartalle oli merkitty vain yksi reittivaihtoehto ilman uusia selvityksiä ja pohdintoja.

Piiri huomautti, että linjasta oli tehty luontoselvitys ainoastaan syksyllä, mikä on virheellistä. Varsinkin lajisto on jäänyt käytännössä maastossa selvittämättä. Keväällä tarkistettiin vain muutama liito-oravakohde.

Mission impossible

ELY-keskus päätti kuitenkin heinäkuussa jättää yvan tekemättä. Se katsoi, että hanke ei ollut riittävän haitallinen. Toisen vaihtoehdon selvittämättä jättäminen oli sen mielestä perusteltua viranomaisneuvottelun ja viranomaisten lausuntojen perusteella.

Päätös ei ollut meille yllätys, koska harkinnanvarainen yva on harvinaista herkkua. ELY-keskus selvitti päätöstään varten, että vuoden 2006 jälkeen on tehty sähkölinjoista noin 36 sähkölinjojen harkinnanvaraista yva-päätöstä. Vain neljässä tapauksessa yva oli päätetty tehdä, ja niistäkin yksi meni nurin oikeudessa. Siksi 110 kV sähkölinjoista ei yleensä tehdä yvaa.

Lakia on syytä muuttaa

Ongelman ydin on yva-laissa, joka pistää yli 15 km pitkät 220 kV johdot yvaan mutta 110 kV ei.

Luonnonsuojeluliitto on jo vuosikausia arvostellut tätä pykälää. 110 kV voimajohdon tilantarve on johtoaukean osalta 26 metriä ja johtoalueen osalta 46 metriä. Vertailun vuoksi 220 kV:n tarve on vain 6-12 metriä leveämpi. Luonnonsuojeluliitto on korostanut, että sähkölinjoissa ja maakaasuputkissa ratkaisevaa on niiden tekemä aukko luontoon. Sen alle jää ja pirstoutuu suuri määrä luontotyyppejä ja maisemia. Siinä ei enää niiden eri tehoista johtuva muutama lisämetri leveyteen ole olennaista vaan toissijaista.

Asiaan ei tule muutosta, ennen kuin yva-lain hankeluetteloa muutetaan ottamalla mukaan kaikki 15 kilometriä pitemmät sähkölinjat ja maakaasuputket niiden tehosta riippumatta. Myös kansalaisten kuuleminen tulee lisätä harkinnanvaraisen yvan tarveharkintaan.

TAPANI VEISTOLA

Kirjoittaja on SLL:n ja Uudenmaan piirin erityisasiantuntija, jonka mielestä yva olisi hyvä keino ratkaista ympäristöongelmia ennakolta.