Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

La­ho­ka­vio­sam­ma­les­ta strategiseen litigaatioon – Uudenmaan piirin ensimmäinen lakitapaaminen

Korona toi digiloikan, joten yhdistysten aktiivit voivat tavata nyt etänä. Uudenmaan piirin ensimmäisessä lakitapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista kysymyksistä sekä lakihankkeiden tilanteesta.

Uudenmaan piirin ympäristöjuristi Maria Westerman valmisteli vastauksia ennakolta tehtyihin kysymyksiin. Liiton ympäristöjuristi Matti Kattainen ja Tapani Veistola sparrasivat. Mukana oli kymmenkunta aktiivia, joista kaksi juristia lupasi auttaa meitä jatkossakin!

Kysymyksistä tehdään blogeja myöhemmin piirin sivuille. Yksi lähti melusta ulkoilualueilla, toinen siitä otetaanko linnustoselvityksiä huomioon kaavoissa. Yhdistyksille keskeinen kysymys on mikä on hyvä case: mistä kannattaa valittaa ja mistä ei? Tässä keskustelu virisi pohtimaan myös sitä miten maailmaa voisi muuttaa uutta luovilla valituksilla eli strategisilla litigaatioilla. Lisäksi käsiteltiin hankekonaisuuksia, lahokaviosammalta, hulevesiä ja viitasammakkoja.

Matti Kattainen ja Tapani Veistola kertoivat hallituksen lakihankkeista, joissa liitto on mukana. Niistä kaivoslaki on pisimmällä sekä maankäyttö- ja rakennuslaki toisena. Niistä on jo pykäläluonnoksia. Sitä vastoin luonnonsuojelulaissa siirrytään vasta nyt teemoista pykäliin. Ilmastolaki tulee ensi vuonna käsittelyyn ja vesilaki aivan hallituskauden lopulla.

Tämän tapaamisen mallia voidaan soveltaa eri yhdistyksiin niiden tarpeiden mukaan: Esimerkiksi jos on joku visainen valitusasia hallituksessa, otetaan kokouksen aluksi etäyhteys piirin toimistolle. Tällainen sessio voi olla myös jäsenillan osa tms. Vain mielikuvitus on rajana!

Eräitä kysymyksiä käsitellään syvemmin lisää blogisarjassamme. Ensimmäinen juttu koskee lintujen suojelua Natura-alueiden ulkopuolella.

Jatkoa seuraa – seuraa norppakanavaamme!

TAPANI VEISTOLA

Kirjoittaja on Uudenmaan piirin ja liiton erityisasiantuntija sekä liiton vastaava suojelupäällikkö.