Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Hiljan päivänä palkittiin melua hillitseviä viranhaltijoita

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antoi Hiljan päivänä 8.10.2020 Hiljainen haavanlehti -palkintonsa Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:lle. Ympäristöalan työntekijöillä on paljon mahdollisuuksia torjua melua ja edistää päätöksillään hiljaisuutta.

“Piiri haluaa antaa tunnustusta henkilöille, jotka tekevät työtä melun hillitsemisen ja hiljaisuuden puolesta. Se on tärkeää työtä”, toteaa toiminnanjohtaja Ursula Immonen Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

“Ympäristönsuojeluviranhaltijat YSV ry:n toiminnan keskeisenä painopisteenä on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien ympäristönsuojelualan työntekijöiden välistä tiedonkulkua”, kertoo puheenjohtaja Elina Salo-Miilumäki. “YSV seuraa myös aktiivisesti ympäristönsuojelulainsäädännön uudistustyötä ja antaa lausuntoja. Jäseninä meillä on ympäristöviranhaltijoita ympäri Suomen.”

“Kunnissa ympäristönsuojeluviranomaisen työtä melun ja hiljaisuuden eteen ovat esimerkiksi meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat suurissa kaupungeissa”, jatkaa Salo-Miilumäki. ”Viranhaltijat osallistuvat myös kaavoitusprosesseihin meluntorjunnan ja tietenkin myös muun riittävän ympäristönsuojelun tason varmistamiseksi. Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja ympäristöluvissa on myös melua koskevia määräyksiä ja kunnissa päätetään meluilmoituksien perusteella meluhaittojen vähentämisestä. Meluun liittyviä tehtäviä on siis paljon!”

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt pitkään työtä hiljaisen ääniympäristön hyväksi. “Osallistumme kaavoitusprosesseihin sekä maakunnissa että kunnissa yhdessä paikallisten yhdistystemme kanssa. Piiri on esimerkiksi pitkään vaatinut kaavoihin merkintöjä hiljaisista alueista, jotta ne myös säilyisivät hiljaisina. Lisäksi seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan liikennehankkeisiin ja muihin melua tuottaviin hankkeisiin. Esimerkiksi soranottohankkeita, jotka tuottavat paljon melua, on runsaasti Uudellamaalla”, selvittää Immonen piirin työsarkaa.

“Palkinnolla ja tilaisuuksilla haluamme saada aikaan keskustelua ja nostaa esille hiljaisuustyötä tekeviä yhteisöjä ja henkilöitä.”

“Paras tulos ihmisen aiheuttaman melun suhteen saataisiin ennaltaehkäisemällä eri lähteistä tulevaa melua. Melun haittojen torjuminen jälkikäteen on melko hyödyntöntä. Esimerkiksi liikenne tuottaa paljon melua ja sitä vähentämällä saataisiinkin pysyviä tuloksia, mikä olisi tarpeen varsinkin täällä ruuhka-Suomessa. Se tukisi myös työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi”, muistuttaa Immonen.

“Syksyn kauniit ilmat ja ruska houkuttavat luontoon – nauttikaamme siis luonnon tarjoamasta rauhasta ja hiljaisuudesta!” kehottavat Immonen ja Salo-Miilumäki yhdessä.

Lisätietoja

• Ursula Immonen, ursula.immonen@sll.fi, p. 044 258 0598

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

• Elina Salo-Miilumäki, puheenjohtaja ysv@ysvry.fi

Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry http://www.ysvry.fi

HILJAINEN HAAVANLEHTI -palkinnon ovat aiemmin saaneet:

2019 Palkinto myönnettiin Louhimoliikkeelle, joka kamppailee soranoton haittoja, mm. melua vastaan.

2018 Palkinto luovutettiin merimeluseminaarin yhteydessä SAMBAH-hankkeelle (Static acoustic monitoring of the Baltic Sea harbour porpoise) hiljaisen meriympäristön tutkimisesta ja edistämisestä.

2017 Luonto-Liiton metsäryhmä palkittiin hiljaisuuden ja luonnonsuojelun edistämisestä.

2016 Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike sai Hiljainen haavanlehti -palkinnon. Kansallisen kaupunkipuiston toteutuminen lisää mahdollisuuksia nauttia luonnosta, kulttuuriperinnöstä ja hiljaisuudesta.

2015 Hiljaisuuden Ystävät ry. Kristilliseen arvopohjaan perustuva yhdistys on jo 30 vuoden ajan nostanut esille hiljaisuuden merkitystä mm. järjestämällä retriittejä.

2014 SLL:n pitkäaikainen meluasiantuntija Pertti Sundqvist ja Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa -hanke palkittiin.

2013 Satakunnan hiljaisten alueiden pilottiselvityksen tekijät Satakuntaliiton ympäristöasiantuntija Anne Savola ja MMM Päivi A. Karvinen.

2012 SLL:n entinen järjestöpäällikkö KTM Tarja Ketola Kirkkonummelta palkittiin melutyön avauksesta Luonnonsuojeluliitossa.

2011 Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retkivastaava Tiina Raivikko.

2010 Melun terveysvaikutuksia tutkinut LT Marja Heinonen-Guzejev palkittiin.

2009 Veikkolan kyläyhdistys taisteli pitkään saadakseen melusuojauksen moottoritielle kylän kohdalle.

2008 Tutkija Outi Ampuja, arvokkaasta työstä hiljaisuuden puolestapuhujana.

2007 palkintoa ei jaettu.

2006 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri (silloiselta nimeltään vielä Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri) myönsi palkinnon ensimmäistä kertaa ja sen sai Hyvinkään kaupungin ympäristöpäällikkö Minna Sulander.

2005 Hiljan päivän teemana oli luonnonrauhan kokeminen sekä kaupungeissa ja taajamissa asuvien oikeus valita hiljainen ääniympäristö.

2004 Hiljan päivän päätapahtuma oli moottorikelkkailun ympäristövaikutuksia käsittelevä seminaari Tampereella.

2003 Suomen luonnonsuojeluliitossa Hiljan päivän erityisteemana oli, kuten kahtena edellisenäkin vuonna, oikeus hiljaisuuteen vapaa-aikana.