Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kaavojen va­li­tuso­soi­tuk­siin viimeinen valituspäivä ja -aika

Eduskunta päättää Suomen ympäristöäkin koskevat lait. TVe/SLL

Uudenmaan piiri tuskastui maakuntakaavan valitusajan epäselvyyksiin. Se teki aloitteen ympäristöministeriölle, että viimeinen valituspäivä kirjoitettaisiin auki valitusosoituksiin.

14.10.2020

Ympäristöministeriölle

Viitaten MRL-uudistukseen

Kaavojen valitusosoituksiin viimeinen valituspäivä ja -aika

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää, että MRL:n mukaisten päätösten valitusosoituksissa tulee ilmoittaa aina valituksen lähettämisosoitteen lisäksi myös viimeinen valituspäivä ja -kellonaika. Näin on muun muassa aluehallintovirastojen antamissa YSL:n ja VL:n päätöksissä. Asiasta olisi selvintä säätää MRL:ssä, ettei sitä tarvitsisi etsiä muista laeista.

Muutos parantaisi ja selkiyttäisi kansalaisten ja muiden osallisten ympäristöoikeuksia ja oikeusturvaa. Viime päivinä on ollut epäselvyyksiä esimerkiksi Uusimaa 2050 -kaavan valitusajasta. Kysyjille on vastattu Uudenmaan liitosta muun muassa, että he eivät ota kantaa viimeiseen valituspäivään ja kehotettu kysymään asiaa hallinto-oikeudesta (sic!). Nykytila rikkoo perustuslain 20 §:n, Århusin yleissopimuksen, MRL:n ja hallintolain yleisiä oppeja.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

– ympäristöjuristi Maria Westerman, puhelin 045 114 0088

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija