Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vaatimus Uusimaa 2050-kaavan täy­tän­töön­pa­no­kiel­los­ta

Uudenmaan piiri on esittänyt Helsingin hallinto-oikeudelle vaatimuksen Uusimaa 2050-kaavan täytäntöönpanokiellosta. Uudenmaan liiton maakuntahallitus on 7.12.2020 määrännyt sen voimaan valituksista huolimatta. Korostamme vaatimuksellamme, että valitukset tulee tutkia ennen kuin maakuntakaava saa lainvoiman.

17.12.2020

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

PÄÄTÖS, JOSTA ON VALITETTU

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston 25.8.2020 tekemä päätös (20 §) hyväksyä Uusimaa 2050 -kaavakokonaisuus: Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, päätös (21 §) hyväksyä Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus: Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava ja päätös (22 §) hyväksyä Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus: Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaava.

VAATIMUKSEN ESITTÄJÄ

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

PROSESSIOSOITE

Toiminnanjohtaja Ursula Immonen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry Itälahdenkatu 22 b A

00210 Helsinki

Puhelin 044 258 0598

uusimaa@sll.fi

VAATIMUS TÄYTÄNTÖÖNPANOKIELLOSTA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on esittänyt 9.10.2020 toimitetussa Uusimaa 2050-kaavaa koskevassa valituksessa (vaatimuskohta 6) ja 14.10.2020 toimitetussa valituksen täydennyksessä (vaatimuskohta 9), ettei maakuntakaavalle anneta valituksenalaisilta osiltaan lainvoimaa ennen kuin valitukset on käsitelty.

Uudenmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirjassa 07.12.2020/Pykälä 128 todetaan seuraavaa: ”Hallinto-oikeus muutoksenhakuviranomaisena voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon, jota on hakenut 6 valittajaa, ja mikäli myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n (SLL) pyyntö katsotaan täytäntöönpanokieltohakemukseksi, valittajia on 7.”

Selkeyden vuoksi toistamme jo Uusimaa 2050-kaavaa koskevan valituksen yhteydessä 9.10.2020 ja 14.10.2020 esittämämme vaatimuksen, ettei maakuntakaavalle anneta valituksenalaisilta osiltaan lainvoimaa ennen kuin valitukset on käsitelty.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää vaatimuksen, että Helsingin hallinto-oikeus kieltää valituksen kohteena olevien maakuntahallituksen päätösten täytäntöönpanon kunnes valitukset on käsitelty.

Helsingissä 17.12.2020

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Ursula Immonen, toiminnanjohtaja