Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kiitos vuodesta 2020 kaikille toimijoille!

Hyvää joulua Uudenmaan piiristä!

Piirin toimintavuosi on koronasta huolimatta ollut aktiivinen. Piiri on lähettänyt noin sata lausuntoa, muistutusta ja muutoksenhakua eri tahoille. Tilaisuuksia ei kovin paljon voitu järjestää. Sen sijaan opimme kokoustamaan etänä eri sovellusten avulla. Myös piirin kevät- ja syyskokoukset pidettiin etänä ensimmäistä kertaa piirin historiassa. Syyskokouksessa keskustelu oli vilkasta ja uusia ideoita toteutetaan tulevana vuonna: mm. yhdistyksien tapaamisia ja koulutuksia on tulossa.

Suojelutyö kantoi myös hedelmää ja voittoja tuli, tässä listattuna vain osa.

Uusimaa 2050 -maakuntakaavaan saatiin tuhansia hehtaareja piirin suojelualue-esityksestä. Tästä erityiskiitos piirin pitkäaikaiselle suojelutyön puurtajalle, suojeluasiantuntija Keijo Savolalle!

Varsinkin kuntametsien suojelussa hakkuita vastaan saatiin monia voittoja. Monta metsää pelastettiin mm. Helsingissä, Vihdissä ja Tuusulassa. Piirin asiantuntijat antoivat näissä tapauksissa yhdistyksille tärkeää apua. On hienoa, että asukkaat ovat aktivoituneet lähimetsiensä suojeluun.

Uudellamaalla saatiin pysäytettyä hakkuita myös luonnonsuojelulain mukaisilla hallintopakon vireillepanoilla valitusten käsittelyn ajaksi mm. Helsingissä ja Kirkkonummella.

Rakennusjärjestyksiin saatiin parannuksia. Päätökset suitsivat ylimitoitettua rantarakentamista pelkällä rakentamisjärjestyksellä ja puolustavat kaavoituksen merkitystä.

Esimerkiksi Sipoon rakennusjärjestystä koskeva KHO:n ennakkoratkaisu asetti rajoja rantarakentamiselle pelkällä rakennusjärjestyksellä. Se perustui Uudenmaan piirin valitukseen, jonka jo HHaO hyväksyi mutta KHO hylkäsi Sipoon kunnan valituksen sitä vastaan. KHO:2020:1. Myös Kirkkonummen kunta muutti rakennusjärjestystään valituksemme mukaiseksi.

Polttonesteiden jakeluasemille pistettiin rajoja pohjavesialueella Hangon ympäristöyhdistyksen valituksen perusteella KHO:2020:14.

Uudenmaan piiri julkaisi liito-oravan oikeudellisen käyttöoppaan. Juristien kyselytunnilla puitiin erilaisia visaisia kysymyksiä – tämä työ jatkuu!

Käytännön luonnonhoitotöitäkin tehtiin, vaikka Uudenmaan perinnemaisemaryhmä UUPEn talkootoiminta olikin koronan takia hieman hiljaisempaa kuin aiemmin. Uudenmaan piirin Ketosirkka -hanke kunnosti monia uhanalaisten lajien tarvitsemia luontotyyppejä ja torjui haitallisia vieraslajikasveja viiden kuukauden maastokaudella 656 henkilötyöpäivän verran. Kiitos myös hankkeen töissä ahertaneille!

Uudenmaan piiri on mukana NEMO-kaivoshankkeessa. Piiri oli järjestämässä paneelia kaivosasioista Docpoint-festivaalilla ja puhumassa oli hankkeesta Jari Natunen.

Piiri on mukana myös SusiLIFE -hankkeessa, jossa edistetään ihmisen ja suden parempaa yhteyseloa. Työpaketti piirissä aloitetaan myöhemmin johtuen koronasta.

Piiri kiittää kaikkia toimijoitaan, yhteistyökumppaneitaan ja työntekijöitään menneestä vuodesta.

Suurkiitos menee piirin ja yhdistysten vapaaehtoisille toimijoille, jotka ovat antaneet aikaansa suojelutyölle!

Ja erityiskiitos piiristä vielä Luonnonsuojeluliittoon kokonaan siirtyneelle Tapani Veistolalle 16 vuoden upeasta työpanoksesta.

Voit tukea työtämme lahjoituksella:

Lahjoitusohjeet täällä: Tue toimintaamme

Rahankeräyslupa nro RA/2020/892

Ketoneilikka ja lehtomaitikka. Kuva SLLUP

Piirin puolesta

Ursula Immonen, toiminnanjohtaja