Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Karjaanjokea koskevien kalateiden jat­ko­suun­nit­te­luun FRESHABIT LIFE IP -hankkeen ohjausryhmälle

Mustionkosken voimalaitos. Kuva: Virpi Sahi
Mustionkosken voimalaitos. Kuva: Virpi Sahi

Helsinki 5.2.2021

KENELLE: FRESHABIT LIFE IP hanke, Karjaanjoen kohdealue

ASIA: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kannanotto Karjaanjokea koskevien kalateiden jatkosuunnitteluun

FRESHABIT LIFE IP -hanke on tuottanut Åminneforsin ja Billnäsin kalatiet, jotka ovat nyt toiminnassa. Karjaanjoella on kuitenkin vielä patoja ja muita ongelmia, jotka tulee ratkaista, jotta vaelluskalat pääsevät nousemaan ja kutemaan ja joen ekologinen tila paranee. Muun muassa Peltokoski ja Mustionkoski ovat vielä vailla kalateitä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää, että Peltokosken ja Mustionkosken voimalaitoksien patojen kalatiet suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman luonnonmukaisena ratkaisuna (liite 1), jotta ekologinen hyöty olisi mahdollisimman suuri.

Piiri haluaa perusteluna tuoda esille, että

  • koko Karjaanjoen pääuoman alueella mereltä Lohjanjärvelle on vesivoimaloiden takia hyvin vähän kutu- ja poikasalueita
  • Åminneforsin ja Billnäsin tekniset kalatiet suljetaan talveksi, eivätkä ne sovellu syyskutuisen lohen ja taimenen kutu- ja poikastuotantoalueiksi.

Viittaamme lisäksi Insinööritoimisto Jami Ahon yleissuunnitelmassaan (liite 1, v. 2016) esittämiin vaihtoehtoihin Mustionkosken ja Peltokosken ohitusuomista. Piiri toteaa niiden olevan hyviä ratkaisuja varsinaisen suunnittelun perustaksi. Esimerkkinä mainittakoon ohitusuoma Gäddkärrsvikeniin noin 1800 metrin pituudelta.

On hyvä että alasvaellusratkaisuja on ryhdytty suunnittelmaan toteuttamalla smolttien alasvaelluskoe ns. nollatilanteessa eli ennen kalateiden rakentamista. Alasvaellusratkaisut tulee toteuttaa ajallaan kalateiden tai ohitusuomien rinnalle.

Lisätietoja:

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (SLLUP)

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Ursula Immonen, toiminnanjohtaja