Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Liito-orava oikeudessa §

Liito-orava
Liito-orava, kuva: Paul Stevens

Mikä on liito-oravan oikeudellinen asema? Miten liito-oravaa ja sen elinympäristöä voi suojella oikeudessa? Millä edellytyksillä liito-oravan suojelusta voidaan poiketa?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Uudenmaan piirin liito-oravan suojelua koskeva muistio Liito-orava oikeudessa, joka on saatavissa piirin nettisivuilta.

Liito-oravamuistion tarkoituksena on luoda vankka oikeudellinen perusta Suomen luonnonsuojeluliiton sekä sen piirien ja yhdistysten toimille liito-oravan ja sen elinympäristöjen suojelemiseksi. Liito-oravia koskevia suojelutapauksia tulee käsiteltäväksi yhä enemmän, koska asutuksen, rakentamisen ja infrastruktuurin kasvavassa paineessa sekä avohakkuiden seurauksena lajin elinympäristö joutuu puristukseen.

Kuva: Paul Stevens

Liito-oravamuistion on vuonna 2020 laatinut Uudenmaan piirin ympäristöjuristi Maria Westerman yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Lataa opas maksutta: https://staging.sll.fi/uusimaa/materiaalipankki/

Kirjoitus on ilmestynyt Uudenmaan Luonnonsuojelijassa 1.3.2021.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen jäsenenä suojelet omaa lähiluontoasi. Mikäli et ole vielä jäsen, liity nyt!