Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piiri haluaa kunnat kestävälle polulle

Kuntien omistamissa metsissä tärkeimmäksi tavoitteeksi on otettava virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, piirin kevätkokous linjasi. (Kuva: Mia Holopainen / SLLUP)

JULKILAUSUMA 21.4.2021

Kuntavaalit ovat mahdollisuus nostaa luonto ja ilmastonmuutoksen torjunta keskeisiksi tavoitteiksi joka kunnassa. Kuntien on oltava eturintamassa, kun yhteiskunnan toimintaa muutetaan kestävälle pohjalle. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kevätkokous linjasi kolme keskeistä teemaa, jotka jokaisen uuden kunnanvaltuuston on syytä ottaa mukaan kunnan strategiaa laatiessaan:

  • luonto- ja lähivirkistysalueet turvataan kaavoituksessa ja erityisesti kuntametsien hoidossa
  • kunnissa etsitään aktiivisesti energiansäästökohteita ja pyritään vähentämään liikenteen päästöjä
  • kunnan hankintaohjeistukseen kirjataan kestävää kehitystä ja vastuullisuutta päätöksissä edistävät ohjeet

Kunnilla on paljon päätösvaltaa ihmisten lähiympäristön käyttöön. Kaavoituksessa on turvattava riittävän laajat luontoalueet, toimivat ekologiset yhteydet ja vapaat rannat. Erityisesti kaavoituksen merkitys korostuu Uudenmaan tiheästi asutuissa ja väestöltään kasvavissa kunnissa. Kuntien omistamissa metsissä tärkeimmäksi tavoitteeksi on otettava virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Hakkuiden tuottamat tulot ovat kuntataloudessa useimmiten marginaalisia verrattuna hakkuista virkistykselle, luonnon monimuotoisuudelle ja hiilensidonnalle aiheutuviin haittoihin. Luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen kunnat voivat saada valtiolta tukea METSO- ja HELMI-ohjelmien kautta. Myös virtavesiluonnon tilan parantamisessa kunnilla on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Kuntien on tarpeen edistää alueellaan olevien kalojen vaellusesteiden purkamista.

Energiantuotannossa siirtyminen fossiilisista uusiutuviin on kiireellinen ja välttämätön tavoite. Tärkeää on myös hyödyntää energian ja samalla kustannusten säästömahdollisuudet. Kaikissa kunnissa on laadittava ilmastostrategiat, joissa sitoudutaan hiilinegatiivisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Samalla on siirryttävä hyödyntämään uusiutuvaa energiaa, joka täyttää EKOenergian kriteerit tai huomioi ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden vastaavalla tavalla. Fossiilisista polttoaineista, mukaan lukien turve, luovutaan. Kunnilla on myös paljon mahdollisuuksia ilmastoystävällisten liikkumismuotojen, erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseen.

Kunnat käyttävät merkittävää taloudellista valtaa hankintapolitiikassaan. Kuntien sijoitukset on irrotettava ilmastoa uhkaavan fossiilisen energian tuotannosta. Omassa toiminnassaan kuntien on vähennettävä jätteen syntyä ja edistettävä kiertotaloutta. Rakentamisessa pitää käyttää kestäviä ja kierrätettäviä materiaaleja sekä rakennuttaa pitkäikäisiä rakennuksia esimerkiksi elinkaarimallilla. Kunnan laitoksissa on vähennettävä ruokahävikkiä, lisättävä ympäristöystävällisen kasvisruoan osuutta ja suosittava eettisesti ja kestävästi tuotettua ruokaa.

Hyväksytty piirin kevätkokouksessa 21.4.2021.

Lisätietoja: Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, lauri.kajander@sll.fi, p. 045 114 0088