Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Nurmijärven kirkonkylän osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Piiri esitti Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavassa muutoksia mm. viheryhteyksiin ja katulinjaukseen.

LAUSUNTO 8.10.

Nurmijärven kunta, Ympäristötoimiala/Yleiskaavoitus

kunta@nurmijarvi.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää saamastaan Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen lausuntopyynnöstä. Olemme tutustuneet kaavaehdotukseen ja esitämme siihen seuraavia muutoksia.

 • Kattilamäen alueella ohjeellinen kokoojakadun linjaus tulee siirtää pois arvokkailta luontokohteilta ja virkistysalueelta Kattilamäen eteläpuoliselle peltoalueelle (Liite 1, ylemmät karttakuvat).
  • Sijainti: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6707364.131753831&e=380538.24519079056&title=&desc=&zoom=11&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
 • Härkähaanmäen – Pirunkallion alueella kaavaehdotusta on mm. metsänhakkuiden alueelle aiheuttamien muutosten johdosta syytä rukata merkittävästi. Alla esitetyt aluekohteiden tunnuskirjaimet ja numerot vastaavat liitteessä 1 esitettyjä.
  • Sijainti: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6703112.716106887&e=380327.6957034605&title=&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22:2,%22opacity%22:100%7D%5D
 • Vihreyhteys A. Kaavaehdotuksessa alueen itäosaan (jossa sen toteuttamisedellytykset ovat nykyisellään heikot) merkitty viheryhteys tulee siirtää alueen länsiosaan, jossa toteuttamisedellytykset ovat edelleen olemassa, ja sen ympärille tulee osoittaa nykyisen ja mahdollisen tulevan asutuksen tarpeisiin riittävän laaja virkistysaluevaraus. Rakentamisen reservialuetta tulee supistaa vastaavasti.
 • Kohteet 1.-6. Kohteilta tulee poistaa rakentamisvaraukset (rakentamisen reservialue, teollisuustoimintojen alue). Lisäksi niiden ja kohteen 9. kautta tulee osoittaa Ilvesvuoren teollisuusalueen eteläpuolitse kulkeva viheryhteys. Kohde 9. on kaavaehdotuksessa suojaviheraluetta. Alue tulisi metsittää, jotta se voisi toimia kaavaehdotuksen mukaisessa tarkoituksessa.

  Ylipäänsä koko Härkähaanmäen eteläosan teollisuusaluevaraus tulisi poistaa kaavaehdotuksesta. Viheryhteysmerkityksen lisäksi alue, mukaan lukien liitteessä 1 osoitettu kohde 7, tarvitaan virkistysalueeksi mikäli Härkähaanmäen asuinrakentamisen reservialueita otetaan käyttöön. Alueelta on myös SLL Uusimaan vanhoja liito-oravahavaintoja, eikä liito-oravatilanteen päivitystä ole kunnan toimesta teetetty tätä osayleiskaavaehdotusta varten. Mikäli tämän teollisuualuevarauksen poistamista olisi tarpeen kompensoida (sinänsä kaavaehdotus sisältää jo laajan uuden teollisuusaluevarauksen Kuusimäen alueelle), se voitaisiin osittain tehdä liitteessä 1 osoitetulla kohteella 10.

 • Kokoojakatuvaraus B. Kaavaehdotuksessa esitetyn kokoojakadun linjausta on syytä muuttaa esim. liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Kaavaehdotuksessa kokoojakatu on linjattu kulkemaan mm. purolaaksoon (kohde 3. ) pituussuunnassa puron päällä, ja etelämpänä arvokkaan rakennetun ympäristön (kohde 8.) läpi.

Pyydämme lähettämään vastineet annettuihin lausuntoihin sekä tiedon kaavan mahdollisesta hyväksymisestä osoitteeseen uusimaa@sll.fi.

Lisätietoja: Jyri Mikkola, luonnonsuojeluasiantuntija, p. 0400 372 433, jyri.mikkola@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen

puheenjohtaja

Lauri Kajander

erityisasiantuntija