Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kolme valitusta Sipoon rakennus- ja ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan päätöksistä

Sipoon vaakuna.

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta päätti 15.12.2021 kokouksessaan hyväksyä kolme suunnittelutarveratkaisua, joista yhteen sisältyi myös poikkeamislupa. Kaikki kolme päätöstä olivat esittelevän viranhaltijan päätösesityksen ja eriävän mielipiteen mukaan lainvastaisia. Lupapäätökset vaarantavat maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja suunnitelmallisen yhdyskuntarakenteen kehittämisen. Piiri valitti päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen 24.1.2022.

Myönnettyjen lupien vaikutukset syntyvät pääosin kerrannaisvaikutuksista. Mikäli haetut luvat myönnettäisiin, tulisi vastaavat luvat myöntää myös muille vastaavassa asemassa oleville maanomistajille. Lupien myöntäminen ei myöskään ole linjassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT 3.1) ja maankäyttö- ja rakennuslain yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteiden kanssa, sillä lupien kerrannaisvaikutukset ja suunnittelemattoman rakentamisen lisääntyminen pääkaupunkiseudun kasvupainealueella ovat omiaan hajauttamaan yhdyskuntarakennetta. Myös rakentamisen luontovaikutusten arvioinnin, riittävien viher- ja virkistysalueiden määrittelyn sekä mahdollisten kaavan yhteydessä luonnonsuojelualueiksi merkittävien alueiden ja niiden toimivan verkoston suunnittelun kannalta laajalle leviävä lain vaatimuksista tinkivä poikkeuslupakäytäntö olisi haitallinen VAT:n ja MRL:n tavoitteiden vastainen kehityssuunta.

ELY-keskuksilta vietiin valitusoikeus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätöksistä Sipilän hallituksen ns. KARALUSU-lakiuudistuksen myötä vuonna 2017. Kuntien lautakunnat voivat poliittisilla enemmistöpäätöksillä ohittaa valmistelevien viranhaltijoiden näkemyksen eikä valvova viranomainen ELY-keskus voi valittaa päätöksestä vaikka se olisi lainvastainen. Näin monien päätösten laillisuuden valvonta on jätetty kansalaisjärjestöjen varaan.

Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan 15.12.2021 kokouksen pöytäkirjan voit ladata tästä:

Piirin valitukset löytyvät alta. Lupapäätösliitteisiin sisältyy henkilötietoja emmekä julkaise niitä netissä.