Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus mai­se­ma­työ­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta Loviisan Valkossa

Loviisan Valkoon on haettu maisematyölupaa metsänhakkuisiin n. 160 hehtaarin alueella. Tekeillä olevan kaavan luontoselvityksessä on tunnistettu alueella arvokkaita luontokohteita.

MUISTUTUS 8.2.2022

Loviisan kaupunki
lovinfo(a)loviisa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Muistutus maisematyölupahakemuksesta Loviisan Valkossa

Lupahakemuksen numero: 2022-6

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tutustunut Porvoon Leporanta Oy.n Loviisan Valkossa sijaitsevalla kiinteistölle 434-404-3-234 jättämään maisematyölupahakemukseen. Hakemus on puutteellinen ja aiheuttaisi haittaa alueen kaavoitukselle ja on siksi hylättävä.

Hakemuksen kohteena olevalla alueella on useissa kohdissa todettu huomioitavia luontoarvoja tekeillä olevan Valkon osayleiskaavan luontoselvityksessä (Liite 1.). Kaikki selvityksessä arvokkaiksi todetut kohteet on rajattava ulos hakkuusuunnitelmista.

Erikseen voidaan katsoa osoitetuksi, että suunnitellut hakkuut aiheuttaisivat haittaa alueen kaavoitukselle niiden kohteiden osalta, jotka on merkitty luontoarvojen huomiointia edellyttävällä luo-merkinnällä Valkon osayleiskaavan luonnoksissa. Suunnitellut hakkuut myöskään kaavaluonnoksen VL-alueella eivät ole perusteltavissa. Hakkuut heikentävät alueen virkistyskäyttöarvoa. Lisäksi virkistyksen kulutusvaikutus kohdistuisi hakkuiden seurauksena entistä enemmän luo-aluille.

Hakemuksessa on esitetty hakkuiden perusteluksi myös puustosta tonttien turvallisuudelle aiheutuvat riskit. Jos hakkuita perustellaan turvallisuudella, on yksilöitävä mitä puita tarkoitetaan. Yli puun mitan päässä rakennuksesta tai yleisestä kulkureitistä puista ei aiheudu vaaraa.

Kuva 1. Ote Valkon osayleiskaavan luonnoksesta VE1. Maisematyölupahakemuksen alueella on useita arvokkaita luontokohteita osoittavia luo-merkintöjä.

Kuva 2. Ote maisematyölupahakemuksen hakkuusuunnitelmasta.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, p. 045 114 0088, lauri.kajander(a)sll.fi

Helsingissä 8.2.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija