Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Vihdin Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaavasta

Piirin valituksessa on osoitettu useita kohteita, joissa Etelä-Nummelan työpaikka-alueen asemakaava uhkaa luontoarvoja (siniset merkinnät).

[Piiri valitti myös samanaikaisesti hyväksytystä Etelä-Nummelan osayleiskaavasta. Valitus löytyy täältä.]

[Piirin 10.12.2021 lausunto asemakaavaehdotuksesta löytyy täältä.]

VALITUS 21.3.2022 (KORJATTU 22.3.2022)

Helsingin hallinto-oikeus
helsinki.hao(a)oikeus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Valitus Vihdin kunnanvaltuuston päätöksestä (24.1.2022 § 1, liite 1) hyväksyä Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaava

Prosessiosoite:
Lauri Kajander
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 bA 00210 Helsinki
p. 045 114 0088
uusimaa(a)sll.fi

Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Vaatimukset:

Vihdin kunnanhallituksen päätös (24.1.2022 § 1, liite 1) hyväksyä Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaava on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena jäljempänä esitetyin perustein.

Perustelut:

Asemakaava on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain 9 § vastaisena, sillä se ei perustu riittäviin selvityksiin. Kaavassa on useita ratkaisuja, joissa ei ole huomioitu kaavaa varten tehdyissä luontoselvityksissä todettuja luontoarvoja. Hulevesi- ym. selvitysten ja lopullisten kaavaratkaisujen välillä on ristiriitoja, joiden vuoksi kaava ei perustu riittäviin selvityksiin.

Asemakaava on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n vaatimuksen ”rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää” vastaisena.

Tarkemmat kohdekohtaiset perustelut on esitetty valituksen liitteissä 3 ja 4.

Koska Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaavan kanssa samanaikaisesti on hyväksytty osittain samaa aluetta koskeva Etelä-Nummelan osayleiskaava (päätös 24.1.2022 § 3), josta piiri myös on valittanut, tämän valituksen liitteet 3 ja 4 käsittelevät osittain myös ko. osayleiskaavaa. Tästä syystä asemakaava-aluetta koskeva kohdenumerointi ei ala numerosta 1 eikä ole jatkuva.

Valitusajasta

Vihdin kunta on julkaissut kuulutuksen päätöksestä verkkosivuillaan 10.2.2022 (liite 2). Valitusaika on 30 päivää ja päätös on saatu tiedoksi 7 päivän kuluttua kuulutuksen julkaisusta. Näin laskettu päivämäärä on 19.3.2022, joka on lauantai. Siten valitusaika päättyy seuraavana arkipäivänä, joka on maanantai 21.3.2022 ja tämä valitus on toimitettu hallinto-oikeuteen ajallaan.

Tämä valituksen Perustelut -osioon jääneen virheen osalta korjattu versio on lähetetty Helsingin hallinto-oikeudelle 22.3.2022.

Helsingissä 22.3.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liitteet