Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Kannanottoja 2017

Ilvesvuori pohjoinen, asemakaavaehdotus, Nurmijärvi

Muistutus 17.11.2017 yhdessä SLL Uudenmaan piirin kanssa.
Lue muistutus tästä

Lausunto luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksesta

6.10.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus – Erkin kataja, Valkjärvi
Lue lausunto tästä

Nurmijärven Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien harjoitusrata, Nurmijärven Rajamäki (Ketunpesänmäki)

5.10.2017 Muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle Maastoliikennelain mukaisesta luvasta.
Lue muistutus tästä

Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema

Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan
Lausunto 6.7.2017, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (viitaten kuulutukseen UUDELY/6518/2016).
Lue lausunto tästä

Valitus Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupapäätöksestä

Valitus 14.6.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle koskien maankaatopaikkatoimintaa, ylijäämämassojen välivarastointia, sekä kiviaineksen murskausta ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointia, jalostusta (murskaus) ja hyödyntämistä kiinteistöllä Tulppaani Rn:o 543-404-1-692.
Lue valitus tästä

Ilvesvuoren teollisuusalue

Muistio Nurmijärven Kissanojan, Heinojan ja Toreenin pohjoispuolisen metsäalueen luonto- ja lajistoarvoista 22.5.2017 (pdf)

Ilvesvuoren teollisuusaluetta ollaan laajentamassa ja kaavoittamassa Siippoontien pohjoispuolelle. Tieyhteys kulkisi myös Seitsemän veljeksen reitin yli, joka on asukkaiden ahkerassa käytössä. Olemme asemakaavaprosessin aikana nostaneet esille alueen maakunnallisestikin tärkeitä luontoarvoja ja Kissanojan puron uhanalaisuutta. Teollisuusalue voidaan toteuttaa ilman pohjoista tieyhteyttä ja siten säästää metsikkö ja suojella se. Varsinkin nyt kun Kissanojan puron kunnostusta ollaan suunnittelemassa Maaniitun alueella olisi korkea aika huomioida Myllykosken ja Maaniitun välinen Kissanojan puroyhteys arvokkaana virkistyskokonaisuutena!   Katso video!

Lepolan puron osittainen hävittäminen ja luonnontilaisuuden heikentäminen, Metsä-Tuomelan jäteasema

Muistutus 21.4.2017, Nurmijärven Luonnon muistutus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesiluvasta.
Lue muistutus tästä

VHO:n päätös ympäristö- ja vesilupa-asiassa 29.3.2019

Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus Röykässä

Nurmijärven Luonto ry:n täydennys 15.2.2017 aiempaan muistutukseen.