Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nurmijärvellä on viisi museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi nimeämää kohdetta. Kohteita on kuvattu nettisivustilla ”Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY”.

Aleksis Kiven Palojoki

Palojoen kylämaisemalla on kansallista symboliarvoa, joka liittyy kansalliskirjailija Aleksis Kiveen syntymäkodin, elämän ja kirjallisen tuotannon välityksellä. Lue lisää

Myllysilta

Nurmijärven kirkolta Palojoelle ja Tuusulaan johtava maantie ylittää Palojoen Metsäkylässä Myllykosken. Myllykoski on noin 300 m pitkä ja jyrkkärantainen. Kosken rannoilla on voimalaitoksen, myllyjen ja patojen raunioita. Kosken yläpuolella oleva sirorakenteinen Myllysilta (1966) on puinen tukiansassilta. Sillassa yhdistyy vanha kirvesmiestaito ja nykyaikainen insinööritiede. Lue lisää

Nurmijärven kirkonmäki

Nurmijärven kirkonmäki, kirkko, seurakuntakeskus, pappila, hautausmaa, siunauskappeli ja asuinrakennukset muodostavat yhtenäisen 1800- ja 1900-luvun rakentamista edustavan kokonaisuuden. Nurmijärven kirkonmäki ja sen rakennukset liittyvät vahvasti kirjailija Aleksis Kiven elämään ja tuotantoon. Lue lisää Museoviraston sivuilta ja Nurmijärven kunnan sivuilta.

Rajamäen tehdasyhdyskunta, kirkko ja rautatieasema

Rajamäen rakennustaiteellisesti korkeatasoinen, laaja alue on maamme huomattavin alkoholitehdas. Arkkitehti Erkki Huttusen 1930-luvulla suunnittelemat tehdasrakennukset, asuinrakennukset ja kirkko kuuluvat kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Lue lisää

Sääksjärven parantolat ja Kiljavan opisto

Nummela sanatorium ja Kiljavan parantola ympäristöineen ilmentävät sairaala-arkkitehtuurin ja keuhkotautien hoidon kehitystä ja tavoitteita eri aikoina. Kiljavan ammattiyhdistysopisto Sääksjärven ranta-alueella on tyyppiesimerkki 1950-luvun luontoon sovitetusta opistoympäristöstä. Lue lisää

Paikallisluonto

Luonto- ja retkikohteita

Luonnonsuojelu- ja natura-alueet

Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

Luonnonmuistomerkit Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen,…

Lue lisää

Ympäristöjulkaisuja

Hyödyllisiä linkkejä

Tälle sivulle on koottu linkkejä sivustoille, joilla on luontoa ja ympäristöä koskevaa kiinnostavaa ja hyödyllistä asiaa. 

Lue lisää