Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois
Hirmunoja

Luonnonsuojelukohteet

Nurmijärven kunnan alueelle on perustettu yhteensä 13 yksityistä luonnonsuojelualuetta ja neljä valtion omistamaa suojelualuetta. Näiden lisäksi on suojeltu yksi luontotyyppi, Vaaksinjärven saarnikorpi, sekä rajattu erityisesti suojeltavan sammalen esiintymispaikka.

Kaunissyrjän luonnonsuojelualue sijaitsee osittain Hyvinkään kunnan alueella. Nukarin lehtokorven, Rajamäen vesitornin lehtorinteen ja Lallinsuon suojelualueet ovat Nurmijärven kunnan omistuksessa. Vanhin suojelualueista on vuonna 1985 perustettu Kiljavan lähteikköjen soidensuojelualue.

Yksityiset luonnonsuojelualueet

 • Lallinsuo (3,4 ha) 2018
 • Nukarin yhteislaidun (1,6 ha) 2015
 • Heikkilän lehto (4,1 ha) 2014
 • Hirmunoja (2,3 ha) 2014
 • Kiljavan lähteikköjen luonnonsuojelualue (1,0 ha) 2009
 • Kivelän luonnonsuojelualue (14,7 ha) 2009
 • Laurin harjun luonnonsuojelualue (3,7 ha) 2020 (METSO)
 • Nukarin lehtokorven luonnonsuojelualue (1,4 ha) 2009
 • Nokkalan leton luonnonsuojelualue (2,5 ha) 2008
 • Kaunissyrjä (7,5 ha) 2007
 • Palomäen pähkinästön luonnonsuojelualue (1,4 ha) 2009
 • Veikkolan lehtokorpi (1,8 ha) 1993
 • Rajamäen vesitornin lehtorinne (3,5 ha) 1986

Valtion omistamat luonnonsuojelualueet

 • Kaanaan luonnonsuojelualue (16,8 ha) 2001
 • Koivuniemen luonnonsuojelualue (32,3 ha) 2001
 • Kiljavan lähteikköjen luonnonsuojelualue (7,1 ha) 2001
 • Kiljavan lähteikkökorven soidensuojelualue (9,5 ha) 1985

Suojeltu luontotyyppi

 • Vaaksinjärven saarnikorpi (2,6 ha) 2005

Lue lisää Nurmijärven luonnonsuojelualueista ja Natura-alueista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisusta ”Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014”.

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka

 • Harsosammal (0,41 ha) 2017

Natura-alueet

Nurmijärven kunnan alueella on neljä Natura-aluetta. Kalkkilammi-Sääksjärvi ja Petkelsuo sijoittuvat osittain Hyvinkään puolelle.

Lisäksi Nurmijärven halki virtaava

on valittu Natura-alueeksi. Vantaanjoesta ja sen Nurmijärvellä virtaavasta sivujoesta Palojoesta on tietoja virtavesien luonnontilan vaalimiseen perustetun yhdistyksen Virhon sivuilla.

Lisätietoa

Lue lisää Nurmijärven luonnonsuojelualueista ja Natura-alueista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisusta ”Luonnon tila Keski-Uudellamaalla 2014”.

Paikallisluonto

Luonto- ja retkikohteita

Luonnonmuistomerkit ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

Luonnonmuistomerkit Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen,…

Lue lisää

Merkittävät kulttuuriympäristöt

Nurmijärvellä on viisi museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi nimeämää kohdetta. Kohteita on kuvattu…

Lue lisää

Ympäristöjulkaisuja

Hyödyllisiä linkkejä

Tälle sivulle on koottu linkkejä sivustoille, joilla on luontoa ja ympäristöä koskevaa kiinnostavaa ja hyödyllistä asiaa. 

Lue lisää