Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkillä tarkoitetaan luonnonmuodostumaa, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta on aihetta suojella. Keski-Uudenmaan toiminta-alueella sijaitsevat luonnonmuistomerkit ovat puita tai kiviä.

Luonnonmuistomerkit suojellaan luonnonsuojelulain nojalla. Kunta päättää yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja lakkauttamisesta päättää ympäristölautakunta.

Nurmijärven kunnan alueella on yhteensä kymmenen luonnonmuistomerkkikohdetta. Vanhin kohteista, Lehviälän männyt, rauhoitettiin vuonna 1965.

 • Erkin kataja, Valkjärvi (2017)
 • Palojoen kylämänty (2007)
 • Valkjärventien kuusi (2003)
 • Kirkonkylän visakoivu (2001)
 • Palojoen kylän pihlaja (1999)
 • Valkjärven Katajistonmäen kuusi (1999)
 • Siirtolohkare Kiljavahan kivi (1986)
 • Uudenkylän Kukkulan kuusi (1974)
 • Kirkonkylän Lehtimäen siirtolohkare (1971)
 • Kirkonkylän Lehviälän männyt (4 kpl) (1965)

Hakemuslomake luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi löytyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Maakunnallisesti arvokkaat luontoalueet

Maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita on paikannettu lähinnä kaavoihin liittyvien luontoselvitysten yhteydessä.

 • Mätäjärvensuo, Perttulaan Vaaksinjärven itäpuolelle sijoittuva suo
 • Koivusuo, Valkjärvestä koilliseen Kirkkotien länsipuolelle sijoittuva noin luonnontilainen suoalue
 • Hakamäen suo, Rajamäelle Herusten kylässä oleva pieni suokohde
 • Herusten lähteet, Rajamäellä Nurmijärven pohjoisosassa

Paikallisluonto

Luonto- ja retkikohteita

Luonnonsuojelu- ja natura-alueet

Merkittävät kulttuuriympäristöt

Nurmijärvellä on viisi museoviraston valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi nimeämää kohdetta. Kohteita on kuvattu…

Lue lisää

Ympäristöjulkaisuja

Hyödyllisiä linkkejä

Tälle sivulle on koottu linkkejä sivustoille, joilla on luontoa ja ympäristöä koskevaa kiinnostavaa ja hyödyllistä asiaa. 

Lue lisää