Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Tavoitteenamme on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojeleminen sekä luontoarvojen vaaliminen

Innostu luonnosta ja lähiympäristöstä

Nurmijärven Luonto pitää huolta luonnosta ja lähiympäristöstä vapaaehtoisvoimin. Tavoitteena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön ja kulttuuriperinnön suojeleminen sekä luontoarvojen vaaliminen Nurmijärvellä. Järjestämme luontoretkiä ja -tapahtumia. Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten yhteyteen järjestämme luontoiltoja, joihin kutsutaan kiinnostavia ja ajankohtaisia puhujia.

Suojellaan yhdessä luontoa

Nurmijärven suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen metsänkäytön sekä kaavoituksen myötä. Kunnan väestönkasvu lisää painetta rakentaa arvokkaille luontoalueille. Rakentamisessa pitää ottaa entistä paremmin huomioon luontoarvojen ja kaupungistumisen yhteensovittaminen.

Metsäiset virkistysalueet ovat kuntalaisten hyvinvoinnin lähde

Tarvitsemme lisää luonnonsuojelualueita, joita Nurmijärvellä on vain alle 0,5 % kunnan pinta-alasta ja Natura-alueita n. 1,6 %. Esimerkiksi naapurikunnassa Järvenpään kaupungissa on suojelualueiden osuus n. 2,5 %.

Teemme yhteistyötä ympäristön hyväksi

Kasvun myötä arvokkaat luontoalueet ja kulttuuriperintö tarvitsevat huomiota. Oleellinen osa Nurmijärven Luonnon toimintaa on yhteistyö muiden paikallisten luontoon ja ympäristöön liittyvien yhdistysten, Nurmijärven kunnan ja sidosryhmien kanssa.

Luonto huomioitava kaavoituksessa

”Nurmijärven suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen kaavoituksen myötä. Perinnemaisemat ja viheryhteydet olisi otettava paremmin huomioon kaavoituksessa” sanoo yhdistyksen puheenjohtaja (2016-2018) Selen Raiskila Nurmijärven Uutisten haastattelussa. Lue koko haastattelu täältä. (Nurmijärven Uutiset viikonvaihde 8.-9.tammikuuta 2016 s. 4-5)

Nurmijärven Luonto on metsän kummi

Nurmijärven Luonto tukee Metsän Kummina Luonnonperintö-säätiön työtä luonnonmetsien elämän jatkumisen puolesta.

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Luonnontilaisilla metsillä on myös monen tasoisia merkityksiä ihmiselle, erityisesti suomalaiselle, jonka juuret ovat edelleen oikeassa metsässä. Vapaasti kasvavassa metsässä voi kukin omalla tavallaan jatkaa ikivanhaa metsänkävijän perinnettä esimerkiksi vaeltamalla, marjastamalla tai sienestämällä. Samalla metsässä saattaa avautua harvinaisia mielen ja todellisuuden puolia – suurten puiden katveessa ihminen siellä voi kohdata hiljaisuutta, joka muualta on lähes täysin kadonnut, kauneutta, joka saa pysähtymään.

Toimintasuunnitelma 2021

Toiminta

Nurmjärven Luonnon jäsenkirjeitä

Jäsenkirje 17.3.2022 Jäsenkirje 12.2.2022 Jäsenkirje 3.6.2021 Tiedote 10.5.2021 Jäsenkirje19.7.2020 Jäsenkirje 12.3.2020 Jäsenkirje 7.…

Lue lisää

Nurmijärven Luonnon kannanottoja

Toteutunutta toimintaa

Luonto lainassa -teemaviikolla järjestimme 5.2.2019 lapsille suunnatun Norppaillan Norppaillassa Klaukkalan kirjastossa Aila Kiiskinen luki…

Lue lisää

Perinnemaiseman hoito

Aleksis Kiven museoidun syntymäkodin piha Aleksis Kiven syntymäkodin pihalla Nurmijärven Palojoella halutaan säilyttää pihan perinteinen…

Lue lisää

Tuulihaukkalive

Nurmijärven Luonto toteutti yhteistyössä 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Nurmijärven Sähkön kanssa ensimmäistä kertaa Suomessa Tuulihaukan…

Lue lisää

Nurmijärven Luonto ry:n säännöt

NURMIJÄRVEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Luonto ja kotikunta Nurmijärvi. Yhdistyksen…

Lue lisää

Suojattu: Data