Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus: Luonnontilaisen noron vaa­ran­ta­mis­kiel­los­ta poikkeaminen

Muistutus ESAVI 18.4.2018

Tilan Syrjälä 523-402-58-2 peltoalaa halutaan laajentaa läjittämällä maa-aineksia luonnontilaisen noron päälle. Ensisijainen tarkoitus hakemuksen mukaan on täyttää uoma ja muuttaa se pelloksi. Toissijaisesti uoman yli tehdään tieyhteys.

Nurmijärven Luonnon tulkinnan mukaan hanke vastaa kokonaisuudessaan maankaatopaikkatoimintaa. Tilan Syrjälä 543-402-58-2 pelloksi muutettavalle metsäpalstalle on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon mukaan jo olemassa tieyhteys Rajalantieltä. Katsomme, että luonnontilaisen noron hävittäminen ja täyttö ei siten ole tarpeellista. Hanketta ei voida mielestämme pitää normaalina maataloustoimintana vaan kyseessä on maanläjitysalue, joka levittäytyisi myös Valkojan I-luokan pohjavesialueelle. Katsomme, että tämän hankkeen intressinä on käyttää hyödyksi luonnontilaisen norouoman suurta korkeusvaihtelua joka mahdollistaisi merkittävien maa-ainesten läjittämisen alueelle. Nurmijärven Luonto toteaa, että näillä perusteilla vesilain mukaista poikkeuslupaa luonnontilaisen noron hävittämiseen Nurmijärven Syrjälän tilalla ei tule myöntää.