Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nyt on hyvä aika löytää ruso­kan­to­kää­pä

Uudenmaan luonnonsuojelupiirin metsävuoden laji on rusokantokääpä. Lajiin liittyvällä kyselyllä pyritään saamaan lisää tietoja lajin esiintymisestä sekä innostamaan luontoharrastajia liikkumaan vanhoissa metsissä. Rusokantokääpä on tällä hetkellä luokiteltu lajina valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT), lisäksi se on hemi- ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä alueellisesti uhanalainen (RT). Laji on kärsinyt etenkin vanhojen kuusivaltaisten metsien hakkuista.

Rusokantokääpään liittyvät havainnot pyydetään ilmoittamaan luonnonsuojelupiirin suojeluasiantuntijalle Keijo Savolalle, keijo.savola(at)gmail.com. Lue ohjeet havaintojen ilmoittanisesta Suomen luonnonsuojeluliiton sivuita.

Toukokuussa 2018 Uudenmaan luonnonsuojelupiiri järjesti Keijo Savolan johdolla rusokantokääpäkurssin. Tästä linkki kurssivideoon.