Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Jo­ka­mie­he­noi­keu­det Unescon aineettoman kult­tuu­ri­pe­rin­nön listalle!

Retket luontoon ovat maailman laajimpien jokamiehenoikeuksien lahja, suomalainen itsestäänselvyys. Yle ja suomalaiset luontotoimijat haluavat suojella tätä ainutlaatuista elämäntapaa viemällä jokamiehenoikeudet Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle.

Käytä oikeuttasi mennä metsään ja merkitse käyntisi Mennään metsään -laskuriin. Kansalaisten voimakas tahdonilmaus jokamiehenoikeuksien suojelemiseksi on tärkeä: Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle pääsevät vain perinteet, joita kansalaiset aidosti käyttävät ja arvostavat.