Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nukarin avo­lou­hos­suun­ni­tel­ma uudelleen valmisteltavaksi

Keskimmäinen sininen viiva osoittaa otto-alueen rajaa, punainen katkoviiva ottamisalueen rajaa ja toinen sininen viiva suunnittelualueen rajaa. Kuva: Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Nukarille suunnitellun avolouhoksen uudelleen valmisteltavaksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi tuusulalaiselle Krete Oy:lle luvan avolouhoksen perustamiseen Nurmijärven ja Hyvinkään rajan tuntumaan lokakuussa 2016.

Muun muassa lähialueen asukkaat, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ja Vantaanjoen kalastusalue valittivat luvasta kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuteen. Perusteluina valituksissa käytettiin muun muassa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista sekä kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille. Myös selvitykset hankkeen vaikutuksista hulevesiin, Vantaanjokeen ja joen meritaimenkantaan koettiin puutteellisiksi.

Asiasta on kirjoittanut mm. Nurmijärven Uutiset 31.3.2019

Valitus ympäristölupa-asiassa, Kreate Oy – VHO:n päätös 19.3.2019 ss. 1-15, ss. 16-33.

Nurmijärven Luonto ry:n valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 5.12.2017