Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Avohakkuut voidaan lähes unohtaa menettämättä mitään

Ilmastohyötyjä, rikkaampi luonto ja metsänomistajille lisää rahaa. Lue YLEn uutinen 11.5.2019.

Metsäprofessori: avohakkuut voidaan lähes unohtaa menettämättä mitään. Metsäteollisuudelle riittää myös sellupuuta, kun puuta on enemmän myytävänä ja myyjiä on lisää.

Itä-Suomen yliopistossa eri kasvatustavoista tehdyssä mallinnuksessa kaikki mukana olleet mallit olivat parempia kuin avohakkuut. Tutkittavina oli kymmeniä tuhansia hehtaareja ikärakenteeltaan tavallisen tasaista mutta normaalia järeämpää metsää Pohjois-Karjalassa. Metsätalouden suunnittelun professorin Timo Pukkalan mukaan tutkimus on osoitus siitä, että nykyinen avohakkuisiin pohjautuva kasvatus on vastoin sekä metsänomistajien etua että myös metsien luonto- ja virkistysarvoja.