Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Röykän maan­kaa­to­pai­kas­ta valittaminen jatkuu

Kuva: Riikka Laine, Nurmijärven Uutiset

Nurmijärven kunta aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallituksen mielestä valitusluvan hakeminen on perusteltua, koska hankkeella on merkittäviä ja pitkäkestoisia vaikutuksia. Kunnan valituksessa nousevat esille mm. kaavanvastaisuus, ekologisen yhteyden heikkeneminen ja luontoselvityksen puutteellisuus.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 31.12.2019 pääosin Keski-Suomen Kuljetus Oy:n Röykän maankaatopaikan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa koskevat valitukset. Ympäristöluvasta valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen Nurmijärven Luonto ry, Röykän Asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta sekä suuri joukko yksityishenkilöitä. Hallinto-oikeus teki vain pieniä tarkennuksia lupamääräyksiä.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi toukokuussa 2017 Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan pilaantumattomien ylijäämämassojen välivarastointiin ja loppusijoitukseen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen Tulppaani-nimiselle kiinteistölle Röykässä Isoniityntien varressa.

Röykän asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Luonto ry ovat kaikki vaatineet ensisijaisesti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. Nurmijärven Luonto ry katsoo, että Myllyojan uhanalainen ja geneettisesti eriytynyt purotaimenkanta vaatii erityistä suojelua. Ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuu haittoja, jotka heikentävät puroekosysteemiä. Alue ei sovellu jätemateriaalin varastoimiseen, eikä maa-aineksen läjitykseen myöskään paineellisen pohjaveden ja saastumisvaaran vuoksi. Lisäksi hanke vaarantaa Lopentien ylittävän maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden toimivuuden. Nurmijärven kunnan mukaan luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevia tietoja kunta pitää puutteellisina.

Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli se myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30. tammikuuta 2020 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 31.12.2019

Nurmijärven Uutisten artikkeli 4.1.2020

Nurmijärven Luonto ry:n täydennys muistutukseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 15.2.2016

Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 4.2.2016