Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nukarin kiviainesten ottoalue -hankkeen YVA-se­los­tuk­ses­ta lausunto

Maanmittauslaitos, ortokuva 6/2019

Nurmijärven Luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat antaneet yhteisen lausunnon Louhintahiekka Oy:n Nurmijärven Raalassa sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Lausunto on luettavissa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin verkkosivuilta osoitteessa
https://staging.sll.fi/uusimaa/2021/02/01/lausunto-louhintahiekka-oyn-nurmijarven-nukarin-kiviaineshankkeen-yva-selostuksesta/

Nurmijärven Uutisten artikkeli ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 21.1.2021 ”Raalan asukkailla ei syytä huoleen? – Arviointiselostuksessa kiviainesalueella vähäisiä ympäristövaikutuksia”.

Arviointiselostus liitteineen löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA) sekä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse Uusimaa).

Tuusulalaisen Louhintahiekka Oy:n tarkoituksena on käyttää Hämeentien ja Hynnänkorventien väliin jäävää noin 44 hehtaarin aluetta muun muassa kiviaineksen ottoon sekä pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat hankkeen YVA-ohjelmasta 22.10.2019 yhteisen lausunnon.

Hanketta koskevia artikkeleita oli Nurmijärven Uutisissa 2.10.2019 ja 13.10.2019 ” Asukkaat vastustavat Raalan louhintahanketta – Eläminen loppuu siihen”.

Nurmijärven Uutisten artikkeli koskien Nurmijärven kunnan lausuntoa hankkeen YVA-ohjelmasta oli lehdessä 31.10.2019.