Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Suomen on mahdollista päästä 1,5 asteen polulle

Kuvituskuva

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tänään julkaissut selvityksen, joka sisältää ”korjaussarjan” Suomen ilmastotoimiin. Selvityksen mukaan Suomen on vielä mahdollista päästä polulle, joka rajoittaisi maapallon lämpenemisen korkeintaan 1,5 asteeseen. Esteitä on kuitenkin raivattava tieltä, ja selvitys listaa näistä merkittävimmät sekä mahdollisia ratkaisuja niihin.

Isoimmat esteet ilmastotoimien tiellä liittyvät viiteen teemaan:

 1. Pitkän aikavälin näkymä on osin epäselvä.
 2. Taloudellisia kannustimia puuttuu.
 3. Hallinnolliset esteet hidastavat ratkaisujen käyttöönottoa.
 4. Infrastruktuuri ei tue ripeää siirtymää.
 5. Tietoa ja osaamista puuttuu.

Suomella on kuitenkin hyvät edellytykset onnistua 1,5 asteen mukaisissa toimissa. Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, ja kaikki tarvitaan mukaan. Toimimalla pian siirtymästä voidaan tehdä ennakoitava, kustannustehokas ja oikeudenmukainen.

Korjausliikkeitä selvitys tunnistaa viisi korjausliikettä, joilla näitä esteitä voidaan raivata:

 1. Luodaan selvä näkymä tulevaan:
  1. Asetetaan vahvat tavoitteet päästöille ja nieluille vuosille 2040 ja 2050
  2. Laaditaan pitkän tähtäimen tiekartat päästövähennyksiin kaikille sektoreille
  3. Kiritetään myös EU:ta 1,5 asteen polulle
 2. Laitetaan kannustimet kuntoon
  1. Maksetaan metsänomistajille korvaus nielun vahvistamisesta
  2. Palkitaan maataloudessa hiilensidonnasta
  3. Kannustetaan teollisuutta hiilen talteenottoon
 3. Raivataan hallinnolliset esteet
  1. Etsitään ratkaisu tuulivoiman ja tutkavalvonnan yhteensovittamiseen
  2. Sujuvoitetaan tuulivoiman ja sähköverkkojen kaavoitusta ja luvitusta
  3. Luodaan pelisäännöt kierrätysmateriaalien käytölle teollisuudessa
 4. Laitetaan infrastruktuuri kuntoon
  1. Vähennetään energian tuhlausta rakennuksissa
  2. Tehdään liikkuminen kestäväksi kaupungeissa
  3. Varmistetaan riittävä jakeluverkosto liikenteen sähkölle ja uusille polttoaineille
 5. Varmistetaan riittävä osaaminen
  1. Tuodaan ilmasto-osaaminen mukaan kouluihin
  2. Panostetaan täydennyskoulutukseen
  3. Tehdään tuntuva satsaus tutkimukseen ja pilotointiin.

Tutustu selvitykseen Sitran verkkosivuilla.

Teksti: Tuula Sjöstedt