Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Ruuhka-Suomen lika­viemäri elpyi valio­luokan meri­taimen­joeksi

Kuvituskuva: Nukarinkoski © Margareta Sundell

Helsingin Sanomat uutisoi 17.9.2021 työstä Vantaanjoen palauttamisesta lohijoeksi. ”Kohiseva koski halkaisee rehevän lehtonotkelman Vantaanjoen yläjuoksulla Nurmijärvellä. Tervaleppien oksat kurottavat kohti vedenpintaa, kun virta kiirehtii läpi kivikon kohti merta. Sateisen kauden jälkeen koski on vuolas. Yhden niskakohdan alapuolella kahlaa kolme miestä. He lapioivat soraa niskakohdan yläpuolelle. Menossa on taimenten kutusoraikon huolto.”

Taimenet kutevat sorapohjalle, ja soraa siirretään kohtaan, jossa ne kutevat. Kyseinen koskitaipale perattiin aikoinaan puun uitolle. Vantaanjoki oli 1960- ja 1970-luvuilla varsinainen likaviemäri. Sitten alkoi kunnostus. 1990- ja 2000-luvulla Uudenmaan ympäristökeskus palautti jokeen kiviä, purki patoja ja teki ohitusuomia patojen ohi. Joen tila koheni, ja nyt esimerkiksi erittäin uhanalainen luonnonmeritaimen lisääntyy mainiosti sen vesissä.

Virtavesien hoitoyhdistys Virho suojelee ja kunnostaa koko Vantaanjoen vesistöä. Kunnostuksia ei tehdä pelkästään tietyssä vesistön osassa tai tietyssä kunnassa, vaan siellä missä saadaan paras mahdollinen hyöty koko Vantaanjoen vesistön elvyttämisen kannalta. Vuosien mittaan Virho on kunnostanut 14 kunnan alueella virtaavaa Vantaanjoen vesistöä 10 kunnan alueella.

Virhon Vantaanjoki-vastaava Kari Stenholm on ollut mukana joen elvytystyössä siitä lähtien, kun hoitoyhdistys ryhtyi toimeen Vantaanjoella. Vantaanjokea yli 20 vuotta kunnostaneen ja suojelleen Stenholmin mukaan meritaimen lisääntyy joessa paikoin yhtä hyvin kuin jos joki olisi luonnonmukaisessa kunnossa.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Ari Saura luonnehtii, että Vantaanjoki on Suomen rannikolla poikastuotannolla mitaten Suomenlahden paras meritaimenjoki. Meritaimenen elvyttämiseksi on tehty paljon työtä jo kymmeniä vuosia eri puolilla Suomea. ”Tavoitteena on ensisijaisesti pelastaa meritaimenen luonnonkannat, mutta pidemmälle tulevaisuuteen katsoen tavoitteena on, että luonnon meritaimenta voitaisiin säädellysti kalastaa ja ottaa saaliiksi.”

Lue Helsingin Sanomien artikkeli täältä   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008188148.html