Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Kreate Oy:lle ympäristölupa Nukarille

Kuva: Nurmijärven Uutiset/kuvituskuva/Outi Paappanen

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 14.9.2021 ympäristöluvan Kreate Oy:n avolouhokselle Nukarille Huhmarin alueelle. Lupa koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä maankaatopaikkaa. Maa-aineslupa on myönnetty jo aiemmin. Lupa on voimassa toistaiseksi. Kreate Oy:n hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta hylättiin.

Päätös ympäristöluvasta on nähtävillä 20.9.–27.10.2021 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä Nurmijärven kunnan verkkosivuilla. Päätökseen voi hakea tuon ajan kuluessa muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Mikäli muutosta ei tuona aikana haeta, ympäristölupa saa lainvoiman.

Kreate Oy pani ympäristölupahakemuksensa vireille kesäkuussa 2014. Lupahakemus sisälsi myös tuolloin aloituslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Ympäristölautakunta myönsi lokakuussa 2016 hakijalle louhokseen liittyvät maa-aines- ja ympäristöluvat, mutta hylkäsi aloituslupahakemuksen.

Muun muassa Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Luonto ry valittivat maa-ainesluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen ja ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Nurmijärven Uutisten artikkeli aiheesta 22.9.2021

Nurmijärven Luonto ry:n valitus maa-ainesluvasta Helsingin hallinto-oikeuteen 15.11.2016

Nurmijärven Luonto ry:n valitus ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen 15.11.2016