Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Pe­rin­ne­mai­se­ma­tal­koot Aleksis Kiven syntymäkodin niityllä

Niittyä hoidettiin talkooväen toimesta to 4.8.2022 niittämällä ja niittojätteen pois keräämisellä. Alueella sijaitsee tuoretta niittyä ja ketoa, jotka on arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi. 

Niittotalkoiden tavoitteena on ennallistaa museon pihapiiriä alkuperäiseen muotoonsa ja lisätä pihapiirin ketoniittyjen kasvi- ja hyönteislajien monimuotoisuutta. Ketoniityillä on erittäin suuri merkitys uhanalaisille lajistoille, sillä kulttuuriympäristön lajeista 45 prosenttia elää juuri kedoilla.

Asiantuntijan mielipiteen mukaan niittykukkien määrä on hoidon ansiosta muutamassa vuodessa selvästi lisääntynyt.

Aleksis Kiven syntymäkodin niityn hoitosuunnitelma